Stacks Image 358026


 vriendenkring

Stacks Image 82
Sinds 1994 is de vzw Vrienden van de Academie actief met als doelstelling de uitstraling van de Kunstacademie Zaventem (voorheen Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans) te bevorderen. De vzw Vriendenkring werkt mee aan de uitbouw van een dynamisch imago van, de Kunstacademie.
Sympathie, helpende handen en medewerking op vrijwillig engagement zijn sleutelbegrippen in de vereniging.Concreet ondersteunt zij academie de academie bij de organisatie van :

- seizoenspodia, toneel- en dansvoorstellingen, muziektheaterprojecten, jamsessions, tentoonstellingen
- naschoolse activiteiten,2-daagse van de improvisatie , instrumentdagen, muziekkampen
- extra muros om de studenten te laten op te treden en hun plankenkoorts te overwinnen
-interactie met plaatselijke culturele verenigingen voor de uitbouw en verspreidng van het cultuurleven in de regio

Wil jij graag deel uitmaken van de Vrienden van de Kunstacademie, meehelpen aan projecten, achter de schermen, op het voorplan, mail je gegevens naar vriendenkringzaventem


Het bestuur van de Vriendenkring :

Buset Jean-Pierre
Crabbé Roger, secretaris
Debyser An
Ketels Joséphine, penningmeester
Kortmann Chantal
Struyf Luc
Van Keer Hilde, voorzitter
Van Weyenberge Mieke
Vanhamme Anita


© KunstAcademieZaventem | Willem Lambertstraat 1, 1930 Zaventem | +32 2 720 05 28 |
infokaza