Stacks Image 358014


 Muziekschool groeit uit tot Kunstacademie

Sinds het ontstaan van de academie in 1968-1969 zien we in de W. Lambertstraat een schooltje staan voor Muziek, Woord en Dans. Het was ooit opgericht in de schoot van twee muziekverenigingen. Niemand kon toen vermoeden dat in dit bescheiden optrekje de kiem zou liggen voor een gestage uitbreiding van de kunstopleiding, zowel intern als extern. De enorme leerlingengroei in pakweg 18 jaar stoelt op een oog voor kwaliteit en een oor dat steeds luistert en attent is voor alle lokale noden en behoeften. Zo kon je er naast gitaar, piano, viool, zang en houtblaasinstrumenten ook op de contrabas, slagwerk of trompet leren spelen. Het instrumentarium werd stevig uitgebouwd en in het gebouw met amper één balletzaal, polyvalent in het gebruik, bleek er echt te weinig plaats . Een oplossing werd gezocht en in het lege Dymka-gebouw aan de Rustoorddreef werd onderdak gevonden voor o.a. een 2de auditiezaal, een slagwerklokaal en een toneelklas.

Stacks Image 195

Voor de buurgemeenten Kortenberg en Kampenhout bleef de interne expansie van de Zaventemse academie niet onopgemerkt. Binnen een straal van 12 km werden zo het filiaal Kortenberg (2001) en het filiaal Kampenhout (2009) opgestart en kwam het volgen van een kunstopleiding, dichtbij huis, in het bereik van nog méér kinderen.

De opleiding Jazz en Lichte Muziek is, naast de klassieke opleidingen, inmiddels ook een aanzienlijk onderdeel geworden van het aanbod “Deeltijds Kunstonderwijs”. Voor absolute beginners of voor wie lang geleden al eens muziek volgde werden de jongste jaren eveneens de tienerklas en de dagcursus voor volwassenen ingericht. Het notenschrift, de basistheorie en de gehoorvorming worden er actief en creatief getraind als algemene inleiding tot het musiceren. Voor de dansopleiding werd door het schoolbestuur geïnvesteerd in optimale infrastructuur in de danszaal en kleedruimten (o.a. speciaal voor de jongens). Vele muziek-, dans-, toneel- en musicaloptredens zijn gelegenheden ter profilering van eigen kunnen binnen het geheel.

Met de pilootprojecten Kunstenbad en Musi’X heeft de academie ook het komende schooljaar nieuwe uitdagingen voor zich. In volle aanloop van een nieuw onderwijsdecreet krijgen onder specifieke, deskundige leiding de allerjongsten nu extra kansen tot muzische ontplooiing. Je onderdompelen in een waar Kunstenbad (vanaf 6j) of dadelijk en in een kleine groep een instrument leren spelen (Musi’X) worden over 2 jaar wellicht overal toonaangevend. De academie Zaventem wil bij de eersten zijn om via deze pilootprojecten expertise te verzamelen.

Hand in hand met de jongste vernieuwingen in de bestaande opleidingen start onze gemeente Zaventem op 1 oktober met een afdeling Beeldende Kunsten. Vanaf dan kunnen zowel kinderen als volwassenen in de tot ateliers verbouwde loods op de Rustoorddreef terecht voor een basiscursus (2u/week) waarnemingstekenen, schilderen, kleur- en vormstudie, boetseren… Met deze 4de studieopleiding is de Zaventemse Academie meer dan ooit gonzend van energie en sinds september 2013 dan ook officieel ‘Kunstacademie’ geworden.


© KunstAcademieZaventem | Willem Lambertstraat 1, 1930 Zaventem | +32 2 720 05 28 |
infokaza