Stacks Image 528768


Stacks Image 504346

In de lessen dansinitiatie ontdekken de leerlingen op speelse wijze de mogelijkheden van hun lichaam. We stimuleren op een fantasierijke manier de fijne motoriek en het lichaamsbesef. Dit om het dansplezier voor de latere lessen klassiek ballet aan te wakkeren. Er is veel aandacht voor een mooie houding, coördinatie, muzikaliteit, ritmegevoel, lenigheid en voor expressie en vrijheid in beweging. In deze lessen spelen, proberen, leren en dansen we samen waardoor ook sociale vaardigheden verder ontwikkeld worden.

In de lessen
algemene artistieke bewegingsleer leer je de beginselen van de klassieke dans. Deze techniek vormt een ideale basis voor allerlei dansvormen. Je leert de terminologie van de klassieke dans. Elke oefening help je om lichaamscontrole, kracht, lenigheid, elegantie, muzikaliteit, coördinatie, uithoudingsvermogen, …op te bouwen. Naast techniek is er ook veel aandacht voor dansplezier en expressie via dans (artistieke training).

In de middelbare en hogere graad volg je nog steeds
klassieke dans om de verworven technische, fysieke en artistieke vaardigheden verder te ontwikkelen en uit te bouwen, maar je kan ook al kennismaken met de beginselen van hedendaagse dans (artistieke training). Hierbij is er veel aandacht voor ruimtegebruik, ademhaling, grondwerk en improvisatie. Via improvisatie ga je op zoek naar een vrijere vorm van bewegen om zo je eigen bewegingstaal uit te breiden.

Om de 2 jaar is er een grote dansvoorstelling waarin alle leerlingen mogen schitteren! Natuurlijk mag de dansafdeling ook jaarlijks zijn kunde ten toon spreiden op Za'Muze! In de hogere graden zijn er meerdere optredens per jaar: Dansplatform, een podium voor alle academies van Vlaanderen, is ondertussen al een vaste waarde geworden. In november dansten we mee in de finale van Dance.Classix.Stacks Image 504363
Jongensdansklas:
 woensdag 17.30-18.30u

Een les speciaal voor jongens en hun kwaliteiten! 
Met extra veel aandacht voor krachttraining, snelheid, creativiteit en plezier, speciaal gericht op de hoge energie die jongens van nature bezitten. 

Hoe inschrijven? Nieuwe jongens schrijven zich in in L3. De habitués schrijven zich in in hun eigen klas. 
Je volgt 1 les samen met de meisjes (Aab: Algemene Artistieke Bewegingsleer) bij Karolina Wolkowiecka of juf Carmen Vanhees en 1 les met enkel jongens (AT: Artistieke Training) bij Ivan Schauvliege.

Stacks Image 504375
Pointes:
woensdag 19.15-20.15u (De Factorij)

Voor wie? 

- Je bent minstens 12 jaar en volgt minstens 2 balletlessen per week.
- Je volgt al gedurende 4 jaar, 2 x per week ballet.
- Je beschikt over een voldoende sterke techniek: goede ‘core’stabiliteit, beenspieren, juiste ‘alignment’ (bekken-buik-torso), flexibiliteit en kracht in enkels en voeten, … 
- Je kan pas deelnemen aan deze facultatieve cursus na overleg met de docenten. 

Carmen Vanhees coördineert de dansafdeling


© KunstAcademieZaventem | Willem Lambertstraat 1, 1930 Zaventem | +32 2 720 05 28 |
infokaza